Ludwigsburg ve Çevresi Türk Okulları Okul Aile Birlikleri Derneği

 

 

Ludwigsburg ve Çevresi Türk Okulları Okul Aile Birlikleri Derneği Kendini Tanıtıyor

Okul Aile Birlikleri Derneği, Türkçe ana dil derslerinin verildiği tüm alman okullarında oluşturulan veli temsilcilerinin bir üst çatı kuruluşudur. İlk olarak 1978 yılında kurulan dernek, anadil derslerinin yanısıra 23 Nisan kutlamalarını geleneksel hale getirerek, toplumumuza milli bayramı yaşama duygusunu vermişti. Daha sonraları bazı okullara sabah derslerine girmeye başladı. 1989 yılında sınıf sayısını 20 lere çıkarmıştı. Bu çalışmaların düzenli yürümesi ve resmiyet kazanması için yeni bir tüzük hazırladı ve amaçlar bölümüne: Kültürel, Sportif ve Sosyal faaliyet yapar maddelerini ilave ederek çalışmalarına başladı. Ludwigsburg, Sulh Mahkemesince VR.Nr.1304 numarayla tescil edilip onaylanan dernek çevresindeki tüm okullara adım adım girmeye başladı.

Amacı zamanla baş göstermeye başlayan farklı toplum ihtiyaç ve problemlerinin çözümünde alman makamlarının muhatap olarak kabul edebilecekleri bir kurum haline gelmek… Geçmişte yaşanmış olan,sahipsizlikten kaynaklanan ard niyetli kişilerin toplumumuza zarar vermesini ve yıpratmasını engellemektir.

Eğitim- öğretim , milli ve manevi değerlerin korunması, iyi bir öğretimle çocuklarımızın iyi meslekler yaparak toplumda güzel yerlere gelmesi gerektiğini savunan, bir kurum bu sorunlar karşısında sessiz kalamazdı.

Bu toplumda sosyal yaşamın gerektirdigi kurallarda, ortak noktalar bulup uyumlu yaşamanın yollarını aramak, kendimizi kabul ettirmemiz gerekiyordu.

Öyle ki toplumun her kesimini kucaklayacak, particilik, ideolojik ve mezhep tartışmalarına girmeden, Türk toplumunun ortak meselesi olan milli, manevi değerlerine sahip çıkarak toplum problemlerinde, resmi makamlara karşı Türk toplumunu demokratik olarak temsil edecek ve toplumumuzun uyum içinde yaşayacak bir zemin oluşturulmalıydı.

Bu hedef ve gaye için çalışmalara başlayan yetkililer 1997 de Çevre Okul Aile Birlikleri, Bölge Okul Aile Birlikleri Derneği ve Eyalet okul Aile Bilikleri Derneğinin yanı sıra Almanya Okul Aile Birlikleri Derneği olmak üzere yeni bir oluşuma gitti. Böylece en aşağıdan yukarıya doğru demokratik sivil dernek kuruluşlarını kurmayı gerçekleştirdi. Elbette her yenilik gibi bu da hemen kabul görmedi. Buna rağmen bugün bir çok bölgede yerlerini kiralayan veya satın alan okul aile birlikleri demokratik örgütleşme, vakıflaşma yolunda adımlarını sağlam bir şekilde atmaktadır.Ludwigsburg Çevresi Türk Okulları Okul Aile Birlikleri de bu yapılanmada devamlı öncülük yaptı. Tüzüklerin hazırlanmasında en etkili kurum oldu. Bu arada kendisi de yapılanmasını sürdürdü.

Son 8 senedir, kutladığı 23 Nisan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve 24 Kasım Öğretmenler günü gibi Milli bayramlarının yanı sıra, bilhassa son iki senedir amacının %50 sini gerçekleştirdi.

Geleneksel Eğitim Sempozyumu ki, Ana okulundan başlayıp meslek okulları ve sosyal alanlarda olmak üzere kendini kanıtlayan ilim adamlarınca yapılmaktadır. (bu sene 7. si gerçekleştirelecek)Okuma Yarışması, Tüm Anadil Derslerinin verildigi sınıflar arasında 7 kategoride yapılmaktadır (bu sene 6. sı gerçekleştirilecek).

Geleneksel Eğitim Seminerleri: tüm yöneticilere ve öğretmenlere yönelik olan bu seminerde, iletişim, idarecilik ve aile yaşamı konuları işlenmekte kaliteli insan ve idareci yetiştirme amacını güdmektedir (bu sene 2.si gerçekleşecek)

Ayrıca Kurslarımız: Abi Abla Projesi adı altında, Almanca Matematik, İngilizce ve Almanca kursları, Büyükler için Almanca dil kursu, Okuma yazma bilmeyenler için Türkçe okuma yazma kursları ve gençlerimize yönelik çıraklık yeri bulmalarında yardımcı olmak için mesleki danışmanlık kursları düzenleniyor. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra: Tanıtım toplantıları , Şehir Belediyesi ve Milli Egitim Müdürlüğü ile olan ilişkiler, kadrolaşma çalışmaları, bölgedeki veli temsilcilerimizle olan bağlar gösteriyor ki Türk toplumunun sesi ve kulağı olan dernek, güzel çalışmalar yapıyor.

Bugün bölgesinde 15 Türk öğretmeni ile Alman okullarının % 98 ine Sabah derslerine giriyor. 56 Okul Aile Birliği ve 362 yöneticisi ile 24000 insanına hizmet götürmeye çalışıyor.

Ludwigsburg Okul Aile Birlikleri Derneği gelecekte de yapacağı çalışmaları ile halkının alman toplumuyla uyumlu yaşaması ve bu topraklarda olduğu gibi Dini, Dili ile kabul edilmesi için faaliyetlerini her alanda demokratik bir şekilde sürdürecektir.